ⓘ Filozofia e mendjes

                                     

ⓘ Filozofia e mendjes

Filozofia e mendjes eshte dege e filozofise e cila studion natyren e mendjes, ngjarjeve mendore, funksioneve mendore, tipareve te mendjes, vetedijes, dhe marredhenien e tyre me trupin fizik, veçanerisht me trurin. Problemi mendje-trup, d.m.th. marredhenia e mendjes me trupin, zakonisht merret si nje nder çeshtjet kryesore ne filozofine e mendjes, edhe pse ekzistojne çeshtje tjera qe merren me natyren e mendjes te cilat nuk perfshijne lidhjen me trupin fizik, te tilla si çeshtja e ekzistences se vetedijes dhe natyra e gjendjeve te caktuara mendore.

                                     
 • përfaqësuese të mendjes dhe procedurave kompjuterike që operojnë në ato struktura. Psikologjia kognitive Neuroshkenca kognitive Filozofia e mendjes Psikologjia
 • dhe ajo që quhet logjika filozofike Filozofia e mendjes e cila merret me natyrën e mendjes dhe marrëdhëniet e saj me trupin, dhe karakterizohet me mosmarrëveshjet
 • Filozofia e muzikës studion pyetjet fundamentale që kanë të bëjnë me muzikë. Studimi filozofik i muzikës ka mjaft lidhje me pyetjet filozofike në metafizikë
 • neuroshkencën kompjuterike dhe psikologjinë kognitive. Neuropsikologjia Shkenca kognitive Neuroshkenca Neuroshkenca kognitive e muzikës Filozofia e mendjes
 • filozofinë e mendjes Fjala koncept u përdor gjatë viteve 1554 60 lat. conceptum - kaptim por çfarë sot termëzohet teoria klasike e koncepteve
 • reflekse nga jeta, nga urtia e të jetuarit, e të dashuruarit, nga filozofia e realitetit, e botës dhe ekzistencës. Duke e përshkruar hapësirën, ambientin
 • Filozofia e perceptimit ka të bëjë me natyrën e përvojës perceptuese dhe statusin e të dhënave perceptuese, në veçanti se si ato lidhen me besimet, ose
 • nga urtia e të jetuarit, e të dashuruarit, nga filozofia e realitetit, e botës dhe ekzistencës. Duke e përshkruar hapësirën, ambientin, natyrën, autori
 • në studimet e mendjes njerëzore dhe i referohet aftësisë së mendjes për të korrigjuar përfundime në lidhje me atë që është e vërtetë ose e rremë, dhe se
 • filozofike për natyrën e mendjes dhe etikën e krijimit të qenieve artificiale, çështje të cilat janë trajtuar nga miti, trillimi dhe filozofia që në lashtësi
 • pothuajse e pamendueshme pa rolin vendimtar të luajtur nga eksperimentet e mendimit. Pjesa më e madhe e etikës, filozofia e gjuhës, dhe filozofia e mendjes është