ⓘ Panteizmi

                                     

ⓘ Panteizmi

Panteizmi eshte nje mesim qe njejteson hyjnoren me gjithesine dhe dukurite e saj. Ndryshe mund te perkufizohet si "konceptim i atij qe mendon se natyra e Zotit perkon me natyren e gjithesise". Panteizmi beson se nuk ka perendi pa lenden, fuqite, dhe ligjet e shfaqura ne gjithesi. Panteizmi eshte nje mesim qe veçorizon shume Budizmin dhe Hinduizmin, dhe paraqitet ne shkrimet hinduiste te Vedas dhe Bhagavadgitas. Shume filozofe helene kane ndihmuar ne themelimin e panteizmit perendimor. Ne mesjete dhe rilindje, tradita rrodhi me pas ne neoplatonizem, dhe ne besimin judaiko te krishtere ne misticizem. Ne qindvjeçarin e 17-te Spinoza formuloi sistemin me te perparuar panteistik, duke argumentuar se Perendia dhe natyra jane dy emra pak a shume per nje realitet.

Emertimi mendohet te jete sajuar nga Gjon Toland ne qv. 18-te, por pikepamjet panteiste jane shume te lashta.

                                     
  • teologji në Kajro, Egjipt. Është autor i një Divani të përshkruar nga panteizmi filozofik, si dhe i disa veprave didaktike dhe i përkthimeve fetare nga
  • 13  sepse popullsia e përgjithshme do të rritet më shpejt. Feja Ateizmi Panteizmi Skepticizmi Humanizmi Agnosticizmi Shekullarizmi Afetaria në Shqipëri
  • të Shekullit XIX dhe spiritualizmit dhe nondualizmit modern. Platoni Panteizmi Platonizmi Republika Shteti Shkolla peripatetike Akademia e Platonit
  • atë dhe sa i përket Panteizmit, origjinën dhe qëllimin e gjithësisë. Panteizmi pohon se Perëndia është gjithësia dhe gjithësia është Perëndia, ndërsa
  • Lawson Oyekan ashtu si edhe shumë paganë bashkëkohorë Natyra Shintoizmi Panteizmi Natyralizmi Totemizmi EB 1878 Gabim me sfnp - Nuk ka shënjestrim
  • uji i lëngshëm. Uji Toka Planeti Shkenca Gjithësia Animizmi Ekologjia Panteizmi Toka nënë Ekosistemi Natyralizmi Ligji natyror Biodiversiteti Feja natyrore
  • intereson Animizmi Ateizmi Ekzistencializmi Gnosticizmi Nihilizmi Panteizmi Politeizmi Sekularizmi Skepticizmi Teizmi Albert Ajnshtajni mbi Fondacionin
  • më të zhvilluara të jetës. Në këtë materializëm që merr tiparet e një panteizmi natyra plot gjallëri është vetë hyjnori, ndërsa dashuria është në vetvete